fbpx

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от www.magama-shop.com, се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България.
 2. Пратките се доставят на лицето, посочено като получател или на упълномощено от получателя или законния му представител лице.
 3. Пратките се предават лично на Потребителя, а в негово отсъствие на адреса – на лице, което се е задължило пред куриерската фирма да я получи и предаде /напр. лице от домакинството на получателя, друго лице, което във времето на доставката се намира на адреса на получаване – колега, портиер, охрана, деловодител, рецепционист при адрес на получателя в жилищна или административна сграда и др./.
 4. Пратките се доставят в работни дни от 08:00 до 16:00 часа.
 5. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от МАГАМА ЕООД.
 6. МАГАМА ЕООД може по всяко време да променя фирмата доставчик, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.
 7. Когато Потребителят (или упълномощено от него лице) не бъде намерен на посочения адрес и не може да се установи връзка с него по телефона в този момент, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от Потребителя.

ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

1. При поръчка на Стоки на стойност над 100.00 /сто/ лева доставката е безплатна за Потребителя.

2. При поръчка на Стоки на стойност под 100.00 /сто/ лева се заплаща доставка с фиксирана цена от 6.00 /шест/ лева.

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 1. Срокът за доставка до адрес в гр. София е в рамките на2 /два/ до 3 /три/ работни дни;
 2. Срокът за доставка до други населени места в Република България е в рамките на 5 /пет/ до 7 /седем/ три работни дни;
 3. Във всички случаи МАГАМА ЕООД има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ работни дни, за което Потребителят дава предварително своето съгласие.
 4. Сроковете за доставка се удължават при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
 5. Сроковете за доставка започват да текат от датата, на която Потребителят получи автоматичен e-mail за потвърждение на поръчката от системата на Електронния магазин.
 6. МАГАМА ЕООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера/превозвача и/или поради независещи от МАГАМА ЕООД обстоятелства.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят заплаща поръчаните от него Стоки с наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката. Дължимата цена на стоката и цената на доставката се предава на куриера/превозвача.
 2. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност.
 3. МАГАМА ЕООД има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, моля свържете се с екипа на МАГАМА ЕООД на e-mail: [email protected] или на телефон +359 898 77 77 40.